Aizputes novadā

Izjūt sacensības garu

Izjūt sacensības garu

Skolās sācies olimpiāžu laiks, un pēc administratīvi teritoriālās reformas tās nav apsīkušas, bet kļuvušas par starpnovadu zināšanu skatēm. Skolēniem...