Aģentūras ''Nodarbinātības projekti'' direktors atstās amatu

Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras ''Nodarbinātības projekti'' direktors Zigmunds Cīrulis ir nolēmis atstāt amatu, tādēļ noslēgta vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar 2017. gada 31. augustu.

Zigmunds Cīrulis aģentūras direktoru amatā strādāja kopš 2003. gada 16. maija.

Atbilstoši likumam ''Par pašvaldībām'' iestāžu vadītāji, t.sk., aģentūru direktori amatos tiek iecelti un atbrīvoti no amatiem ar Liepājas pilsētas domes lēmumu. Lai nodrošinātu aģentūras ''Nodarbinātības projekti'' darbu līdz jauna direktora apstiprināšanai amatā, ir nepieciešams iecelt aģentūras direktora pienākumu izpildītāju, tādēļ līdz jauna direktora atlasei un iecelšanai amatā aģentūru vadīs un direktora pienākumus pildīs līdzšinējais vadītāja palīgs Vairis Šalms.

Jautājums aģentūras direktoru tiks skatīts domes sēdē ceturtdien, 17. augustā.

Atbilstoši Publisko aģentūru likumam tiks izsludināts atklāts konkurss uz aģentūras direktora amatu, ziņo Liepājas dome.

Pievieno komentāru

Liepājā